Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Filolog języka nowożytnego (j. niemiecki)

W Warszawie pod nazwą filolog - filologia niemiecka 

Słuchasz na kierunku Filolog języka nowożytnego (j. niemiecki ) nauczy się nie tylko poprawnej pisowni i wymowy w języku niemieckim, ale również zdobędzie wiedzę z historii literatury niemieckiej oraz historii ogólnej kraju, nauczy się gramatyki, języka biznesowego oraz tłumaczeń tekstów.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

 

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

-  firmach i przedsiębiorstwach, gdzie niezbędna jest znajomość języka niemieckiego.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),
SPECJALNOŚĆ

 

FILOLOG JĘZYKA NOWOŻYTNEGO (JĘZYK NIEMIECKI)

 

264302

 

SPECIALITY

 

TRANSLATORS, INTERPRETERS AND OTHER LINGUISTS (GERMAN)

 

2643

 
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Gramatyka praktyczna

20

 

20

2

Pisanie ze stylistyką

35

 

35

3

Konwersacje z leksyką

 

35

35

4

Czytanie ze słuchaniem

 

30

30

5

Gramatyka opisowa

 

20

20

6

Wstęp do językoznawstwa

20

 

20

7

Fonetyka i fonologia

20

 

20

8

Historia Niemiec i krajów niemieckojęzycznych

15

 

15

9

Historia literatury niemieckiego obszaru językowego

 

20

20

10

Translatoryka i tłumaczenia

 

25

25

Razem

110

130

240

 

                                           


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188