Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Fotoreporter

Fotoreporter :  zajmuje się wykonywaniem i obróbką  wszelkiego rodzaju zdjęć ślubnych, portretowych, plenerowch, reklamowych. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych, usługowych, profesjonalnych czy przemysłowych.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.SPECJALNOŚĆ

 

FOTOREPORTER

 

343102

 

SPECIALITY

 

PHOTOGRAPHERS

 

3431

 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 


 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Technologie i materiałoznawstwo fotograficzne

20

 

20

2

Historia sztuki i fotografii

10

 

10

3

Podstawy rysunku i kompozycji

10

 

10

4

Podstawy fotografii

10

 

10

5

Fotografia portretowa

20

 

20

6

Fotografia plenerowa

20

 

20

7

Podstawy reklamy

 

10

10

8

Fotografia reklamowa

 

10

10

9

Fotografia reportażowa

 

20

20

10

Cyfrowa obróbka obrazu

 

20

20

11

Technologie komputerowego przetwarzania obrazów

 

20

20

12

Prowadzenie własnej firmy i obsługa klienta

 

10

10

13

Język angielski w pracy fotoreportera

20

 

20

14

Świadczenie usług fotoreporterskich

 

40

40

Razem

110

130

240     

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- laboratoriach fotograficznych,

- przemyśle foto-optycznym i optycznym,

- telewizji,

- wytwórniach filmowych.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188