Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Funkcjonariusz straży ochrony kolei

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

FUNKCJONARIUSZ STRAŻY OCHRONY KOLEI

 

541314

 

SPECIALITY

 

SECURITY GUARDS

 

5414

  

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

2

Podstawy prawa w ochronie

20

 

20

3

BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

20

 

20

4

Język obcy w ochronie

30

 

30

5

Techniczne środki zabezpieczeń

 

20

20

6

Ochrona i zabezpieczanie kolei

 

50

50

7

Techniki interwencyjne i samoobrona

 

40

40

8

Środki przymusu bezpośredniego

 

20

20

9

Historia kolejnictwa i straży kolei

20

 

20

10

Struktura i funkcjonowanie dworców kolejowych

20

 

20

Razem

110

130

240


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188