Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierunek: Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Inspektor BHP to osoba, która kieruje działem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.  Koordynuje i nadzoruje z upoważnienia pracodawcy całokształt poczynań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. 


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

-  Państwowej Inspekcji Pracy,

-  dużych firmach.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),
 

SPECJALNOŚĆ

 

 

INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

 

325502

 

SPECIALITY

 

ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH INSPECTORS AND ASSOCIATES

 

 

3257

 


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 


 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Podstawy prawa pracy

25

 

25

2

Ergonomia w procesie pracy

30

 

30

3

Techniczne bezpieczeństwo pracy

35

 

35

4

Ocena ryzyka zawodowego

 

40

40

5

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych

 

40

40

6

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 

50

50

7

Język angielski w bhp

20

 

20

Razem

110

130

240 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188