Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Kasjer handlowy

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

KASJER HANDLOWY

 

523002

 

SPECIALITY

 

CASHIERS AND TICKET CLERKS

 

5230

  

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Towar jako przedmiot handlu

50

 

50

2

Organizacja i techniki sprzedaży

 

40

40

3

Obsługa klienta

 

30

30

4

Prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

20

5

Język angielski w pracy kasjera

30

 

30

6

Zasady rachunkowości i rozliczeń

 

30

30

7

Kultura i etyka zawodu

10

 

10

8

Kasy i sposoby ewidencjonowania towarów

 

30

10

Razem

110

130

240

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188