Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Kierownik biura

Zajęcia realizowane są 1 rok, 2 semestry

Kierownik biura – Office Manager odpowiada za całość funkcjonowania biura, zamówienia, zapewnia prawidłowy przepływ informacji i dokumentacji. Nadzoruje i kontroluje pracę personelu biura, a także zleca im zadania. Średnie zarodki to 5250 zł brutto według serwisu wynagrodzenia.pl.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w: biurach firm, spółek czy biurach administracji publicznej.     

 

Forma: zaoczna - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

KIEROWNIK BIURA

 

334101

 

SPECIALITY

 

OFFICE SUPERVISORS

 

3341

 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA  


 

L.p.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr I

Semestr II

Razem

1

Elementy prawa

20

 

20

2

Podstawy ekonomii i marketingu

20

 

20

3

Elementy statystyki

20

 

20

4

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

20

5

Język angielski zawodowy

 

40

40

6

Organizacja i wykonywanie pracy biurowej

30

30

60

7

Zarzadzanie zasobami ludzkimi

 

20

20

8

Zarządzanie biurem

 

40

40

Razem

110

130

240 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188