Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Kontroler biletów

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

KONTROLER BILETÓW

 

511204

 

SPECIALITY

 

TRANSPORT CONDUCTORS

 

5112

  

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Zasady bhp i pierwsza pomoc przedmedyczna

20

 

20

2

Organizacja logistyczna kontroli biletów

 

30

30

3

Obsługa klienta

30

 

30

4

Podstawy prawa

20

 

20

5

Język angielski w pracy kontrolera biletów

30

 

30

6

Prowadzenie dokumentacji kontroli biletów

 

30

30

7

Zasady rozliczeń

 

20

20

8

Kultura i etyka zawodu

10

 

10

9

Współpraca ze służbami mundurowymi

 

20

20

10

Techniki samoobrony

 

30

30

Razem

110

130

240

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188