Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Magazynier

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

MAGAZYNIER

 

432103

 

SPECIALITY

 

STOCKS CLERKS

 

4321

  

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

BHP i pierwsza pomoc

20

 

10

2

Podstawy towaroznawstwa

50

 

10

3

Materiały pomocnicze w magazynowaniu

20

 

20

4

Gospodarka magazynowa

 

30

30

5

Dokumentacja magazynowa

 

20

30

6

Podstawy marketingu i reklamy

 

20

110

7

Gospodarka zapasami i opakowaniami

 

20

10

8

Organizacja pracy magazynu

 

40

10

9

Korespondencja i komunikacja w języku angielskim

20

 

10

Razem

110

130

240

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188