Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Menedżer sportu

Zajęcia realizowane są 1 rok, 2 semestry

Menedżer sportu – Sport Manager polecany jest głównie naszym absolwentom kierunku Instruktor fitness jako drugi stopień specjalizacji. Menadżer sportu posiada wiedze i umiejętności do zarządzania klubem sportowym lub klubem fitness. Kierunek ten przygotowuje słuchaczy do pełnienia obowiązków menadżera klubu w zakresie organizacyjno-administracyjnym. Słuchacze będą potrafili także przygotowywać oferty klubu, zatrudniać wykwalifikowanych pracowników klubu, którym będą zarządzać, a także prowadzić gospodarkę finansową klubu.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w: klubach sportowych i klubach fitness.

 

Forma: zaoczna - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

MENEDŻER SPORTU

 

342205

 

SPECIALITY

 

SPORT MANAGER

 

3422

 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 


 

L.p.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr I

Semestr II

Razem

1

Systemy organizacji sportu w EU

20

 

20

2

Reklama i marketing zarządzanego klubu sportowego

20

 

20

3

Elementy statystyki

20

 

20

4

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

20

5

Język rosyjski w zarządzaniu biznesem sportowym

 

60

60

6

Organizacja pracy w zarzadzaniu klubem sportowym

30

 

30

7

Zarzadzanie zasobami ludzkimi w klubie sportowym

 

20

20

8

Przepisy prawa w zarządzaniu klubem sportowym

20

 

20

9

Audyt i procesy biznesowe w organizacji sportowej

 

15

15

10

Kompetencje społeczne menadżera sportu

 

15

15

11

Warsztaty menadżerskie zarządzania klubem sportowym

 

40

40

Razem

130

150

280 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188