Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Ogrodnik terenów zieleni

Ogrodnik to osoba, która zawodowo zajmuje się uprawą i pielęgnacją roślin. Mogą to być warzywa, owoce, kwiaty, grzyby jadalne, krzewy ozdobne, drzewa, hodowane zarówno na świeżym powietrzu – w ogrodach, parkach lub na polu jak i w obiektach zamkniętych, np. szklarniach.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie:

- przedsiębiorstwach i urzędach nadzorujących tereny zieleni,

- biurach projektowych,

- pracowniach architektonicznych.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

OGRODNIK TERENÓW ZIELENI

 

611306

 

SPECIALITY

 

GARDNERS, HORTICULTURALAND NURSERY GROWERS

 

6113

 
 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Zasady bhp w ogrodnictwie

20

 

20

2

Język angielski w ogrodnictwie

20

 

20

3

Przepisy ruchu drogowego

 

10

10

4

Podstawy produkcji ogrodniczej

40

 

40

5

Produkcja sadownicza

 

30

30

6

Produkcja ziół i roślin ozdobnych

 

30

30

7

Technika w ogrodnictwie

30

 

30

8

Zakładanie i prowadzenie terenów zieleni

 

60

60

Razem

120

160

280

 

                                           


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188