Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Pilot wycieczek

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

PILOT WYCIECZEK

 

511301

 

SPECIALITY

 

TRAVEL GUIDES

 

5113

 
 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA


 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Geografia turystyczna

60

 

60

2

Język angielski w obsłudze turystów

40

 

40

3

Język niemiecki w obsłudze turystów

 

40

40

4

Obsługa turystów

 

20

20

5

Podstawy psychologii i diagnozy potrzeb

10

 

10

6

Prowadzenie własnej firmy turystycznej

 

20

20

7

Tworzenie i przetwarzanie programów wycieczek

 

20

20

8

Obsługa informatyczna w turystyce

 

15

15

9

Podstawy rachunkowości i rozliczeń

 

15

15

Razem

110

130

240


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188