Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Pośrednik pracy

Pośrednik pracy  zawodowo zajmuje się monitorowaniem rynku pracy, prowadzeniem współpracy z podmiotami zatrudniającymi pracowników i przedstawianiem wynalezionych ofert osobom poszukującym zatrudnienia tymczasowego lub stałego.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.
SPECJALNOŚĆ

 

POŚREDNIK PRACY

 

333301

 

SPECIALITY

 

EMPLYMENT AGENTS AND CONTRACTORS

 

3333

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 


 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Metody aktywizacji i podwyższania kwalifikacji pracownika

30

 

30

2

Agencje zatrudnienia i rynek pracy

 

15

15

3

Prawo pracy

30

 

30

4

Klasyczne i nowoczesne modele pośrednictwa pracy

 

15

15

5

Płacowe i pozapłacowe instrumenty motywowania

20

 

20

6

Diagnoza predyspozycji zawodowych

30

 

30

7

Tworzenie i wykorzystanie skutecznych narzędzi pracy

 

30

30

8

Zagraniczny rynek pracy

 

15

15

9

Komunikacja i korespondencja w języku angielskim

 

40

40

10

Narzędzia informatyczne pośrednictwa pracy

 

15

15

Razem

110

130

240
Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- biurach pośrednictwa pracy,

- agencjach zatrudnienia,

- biurach doradztwa zawodowego.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188