Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Pracownik biura podróży

Uzyskany tytuł: Pracownik biura podróży

Pracownik biura podróży prezentuje i sprzedaje ofertę klientom, zgodnie z systemami handlowo-eksploatacyjnymi biura, prowadzi dokumentację usług oferowanych, zamówionych, sprzedanych, anulowanych i realizowanych oraz gromadzi informacje o usługach turystycznych


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- biurach podróży

- agencjach turystycznych


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 SPECJALNOŚĆ

 

PRACOWNIK BIURA PODRÓŻY

 

422101

 

SPECIALITY

 

TRAVEL CONSULTANTS AND CLERKS

 

4221

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 


 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Rynek usług i produktów turystycznych w Polsce i na świecie

30

 

30

2

Geografia, kultura i historia popularnych destynacji turystycznych

30

 

30

3

Techniki prezentacji i sprzedaży oferty turystycznej

 

45

45

4

Obsługa systemów rezerwacyjnych

 

40

40

5

Ubezpieczenia podróżnych

 

10

10

6

Analiza i kalkulacja kosztów podróży

 

10

10

7

Komunikacja i korespondencja w języku angielskim

40

 

40

8

Podstawy prawa turystycznego

10

 

10

9

Prowadzenie biura podróży

 

25

25

Razem

110

130

240 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188