Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Projektant grafiki

Kierunek: Projektant grafiki komputerowej

Praca  projektanta grafiki komputerowej jest bardzo ważna, gdyż od jego kreatywności i zdolności w utworzeniu czytelnego, zachęcającego plakatu czy etykiety – zależy dotarcie do klienta promowanego produktu.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- agencjach reklamowych,

- studiach grafiki komputerowej.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


SPECJALNOŚĆ

 

PROJEKTANT GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

 

216604

 

SPECIALITY

 

GRAPHIC AND MULTIMEDIA DESIGNERS

 

2166

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA


 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Podstawy fotografii

 

10

10

2

Typografia

10

 

10

3

Grafika wektorowa i rastrowa

30

 

90

4

Obróbka materiału zdjęciowego

 

20

20

5

Obróbka tekstu i jego skład w kompozycjach graficznych

20

 

20

6

Projektowanie 3D

 

40

40

7

Historia sztuki

15

 

15

8

Podstawy malarstwa i architektury

15

 

15

9

Projektowanie graficzne w różnych branżach

 

80

80

10

Prowadzenie działalności projektowej

10

 

10

11

Komunikacja i korespondencja w języku angielskim

30

 

30

Razem

130

150

280 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188