Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Recepcjonista hotelowy

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

RECEPCJONISTA HOTELOWY

 

422401

 

SPECIALITY

 

HOTEL RECEPTIONISTS

 

4224

 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 


 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Geografia turystyczna

30

 

30

2

Podstawy obsługi ruchu turystycznego

20

 

20

3

Sprzedaż i marketing usług hotelowych

30

 

30

4

Bazy danych klientów hotelu

 

20

20

5

Umowy i dokumenty związane z obsługą ruchu turystycznego

 

20

20

6

Komunikacja interpersonalna

 

10

10

7

Oferta hotelarska

 

15

15

8

Działalność recepcji hotelowej – obsługa klientów

 

40

40

9

Obsługa informatyczna recepcji hotelowej

 

25

25

10

Język angielski w komunikacji z klientem obcojęzycznym

30

 

30

Razem

110

130

240 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188