Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Sekretarka medyczna

Uzyskany tytuł: Sekretarka medyczna

Do zadań sekretarki medycznej należy gromadzenie, segregowanie i udostępnianie informacji o stanie zdrowia pacjenta, środowiska. Sekretarka przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami. Zbiera, porządkuje i udostępnia materiały szkoleniowe, służące zapobieganiu chorobom i promocji zdrowia.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.SPECJALNOŚĆ

 

SEKRETARKA MEDYCZNA

 

334402

 

SPECIALITY

 

MEDICAL SECRETARIES

 

3344

 
Szkolny plan nauczania:


 

L.p.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr I

Semestr II

Razem

1

Organizacja i komputeryzacja pracy sekretariatu medycznego

 

50

50

2

Regulacje prawne ochrony zdrowia

15

 

15

3

Usługi rynku medycznego

 

40

40

4

Kultura i etyka zawodu

20

 

20

5

Prowadzenie dokumentacji medycznej

30

 

30

6

Finansowanie usług medycznych

 

20

20

7

Pierwsza pomoc

10

 

10

8

Język angielski zawodowy

 

20

20

9

Podstawy anatomii i stany chorobowe

35

 

35

Razem

110

130

240Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- szpitalach,

- zakładach opieki zdrowotnej,

- prywatnych gabinetach medycznych.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188