Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Specjalista do spraw dietetyki

Kierunek: Specjalista do spraw dietetyki  

W Warszawie pod nazwą dietetyk

Zajęcia realizowane 1 rok, 2 semestry

Słuchacz na kierunku specjalista do spraw dietetyki zdobędzie wiedzę niezbędną do planowania racjonalnego żywienia oraz planowania i przygotowywania diet. Nauczy się tworzyć i dopasowywać dietę dla osób chorych oraz osób zdrowych, które chcą utrzymać dobrą formę i zmienić nawyki żywieniowe.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.
Korzyści dla Absolwenta

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

- placówkach doradztwa żywieniowo-dietetycznego,

- centrach odnowy biologicznej,

- ośrodkach sportu i rekreacji,

- poradniach żywieniowych,

- zakładach cateringowych,

- placówkach sportowych,

- zakładach opieki zdrowotnej.


Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,SPECJALNOŚĆ

 

SPECJALISTA DO SPRAW DIETETYKI

 

229301

 

SPECIALITY

 

DIETICIANS AND NUTRITIONISTS

 

2265

 
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA


 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Anatomia i fizjologia człowieka

20

 

20

2

Podstawy biochemii

20

 

20

3

Mikrobiologia żywności

20

 

20

4

Zasady żywienia człowieka

50

 

50

5

Dietetyka pediatryczna

20

 

20

6

Dietetyka w stanach chorobowych

 

20

20

7

Żywienie i suplementacja sportowców

 

20

20

8

Analiza i ocena jakości żywności

 

20

20

9

Zdrowa żywność

 

20

20

10

Organizacja usług w zakresie dietetyki

 

20

20

11

Język angielski w ochronie zdrowia i dietetyce

 

20

20

12

Jadłospisy dla różnych odbiorców

 

30

30

Razem

130

150

280


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188