Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Specjalista do spraw reklamy

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

SPECJALISTA DS. REKLAMY

 

243107

 

SPECIALITY

 

ADVERTISING AND MARKETING PROFFESIONALS

 

2411

 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 


 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Podstawy towaroznawstwa

25

 

25

2

Gromadzenie informacji o produktach i usługach

20

 

20

3

Strategie marketingowe

 

30

30

4

Podstawy ekonomii, marketingu i zarządzania

30

 

 

30

5

Planowanie i organizacja kampanii reklamowych

 

30

30

6

Testowanie i optymalizacja kampanii reklamowych

 

30

30

7

Komunikacja i psychologia pracy z kontrahentami

20

 

20

8

Język angielski w reklamie

 

40

40

9

Podstawy prawa

15

 

15

Razem

110

130

240Kierunek: Specjalista do spraw reklamy

Kierunek przeznaczony dla osób interesujących się reklamą i marketingiem. Podczas nauki Słuchacze poznają podstawy wiedzy ekonomicznej, plastycznej i psychologicznej, która jest niezbędna do wykonywania zawodu. Słuchacze uczą się jak przygotować ofertę handlową w dziale sprzedaży usług reklamowych, podstaw tworzenia reklam radiowych i telewizyjnych.

 

Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

-  agencjach reklamowych,

-  biurach ogłoszeń,

-  działach reklamy i marketingu w różnych przedsiębiorstwach,

-  studiach fotograficznych lub graficznych,

-  prasie,

-  telewizji.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188