Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

SPCJALISTA DS. ROZWOJU STRON INTERNETOWYCH

 

251303

 

SPECIALITY

 

WEB AND MULTIMEDIA DEVELOPERS

 

2513

 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 


 

 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Technologie internetowe

45

 

45

2

Język angielski w branży informatycznej

 

30

30

3

Wykorzystanie Internetu i Intranetu

45

 

45

4

Usługi internetowe w organizacji

20

 

20

5

Projektowanie modułów stron internetowych i aplikacji

 

35

35

6

Prowadzenie dokumentacji technicznej

 

30

30

7

Planowanie infrastruktury informatycznej i serwerów

 

35

35

Razem

110

130

240
Uzyskany tytuł: Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych Internetu i Intranetu

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu proponuje usprawnianie rozwiązań informatycznych, bądź projektuje nowe na potrzeby danej firmy. Zawód wymaga  w szczególności analitycznego myślenia, które wykorzystywane jest do prowadzenia analizy zakresu wykorzystania Internetu i Intranetu w organizacji.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- w działach IT różnego rodzaju firm, organizacji, przedsiębiorstw.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188