Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Specjalista pracy socjalnej

Uzyskany tytuł: Specjalista pracy socjalnej

Specjalista pracy socjalnej obejmuje w szczególności działania mające na celu poprawę warunków życia jednostki i społeczeństwa, złagodzenie ludzkiego cierpienia oraz rozwiązywanie problemów społecznych. Jest to również działalność wychowawcza mająca na celu pobudzanie jednostkowej i grupowej aktywności społecznej i kulturalnej.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

 

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

- ośrodkach pomocy społecznej,

- domach pomocy społecznej,

- instytucjach prywatnych.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 SPECJALNOŚĆ

 

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

 

263504

 

SPECIALITY

 

SOCIAL WORK AND COUNSELLING PROFESSIONALS

 

2635

 
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA


 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Psychologia rozwojowa i osobowości

40

 

40

2

Podstawy komunikacji interpersonalnej

20

 

20

3

Polityka społeczna

 

30

30

4

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 

20

20

5

Socjologia i psychologia rodziny oraz wychowania

25

 

25

6

System prawny pomocy społecznej

 

20

20

7

Pedagogika specjalna

15

 

15

8

Etyka pracy socjalnej

10

 

10

9

Propedeutyka pracy socjalnej

 

10

10

10

Diagnoza socjalna i wywiad środowiskowy

 

20

20

11

Poradnictwo w obszarze różnic kulturowych

 

15

15

12

Metodyka badań społecznych

 

15

15

Razem

110

130

240


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188