Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Spedytor

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

SPEDYTOR

 

333105

 

SPECIALITY

 

CLEARING AND FORWARDING AGENTS

 

3331

 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

 

 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego

15

 

15

2

Język angielski w spedycji i transporcie

 

35

35

3

Podstawy transportu i spedycji

30

 

30

4

Podstawy prawa transportowego

15

 

15

5

Obsługa działalności  spedycyjnej

30

 

30

6

Organizacja transportu i spedycji

 

35

35

7

Usługi transportowo-spedycyjne

 

40

40

8

Logistyka i transport międzynarodowy

20

 

20

9

Technologie informatyczne w spedycji i transporcie

 

20

20

Razem

110

130

240

 


 

Kierunek: Spedytor


Nauka na kierunku Spedytor realizowana jest w ramach Policealnej Szkoły Promocji Kadr.

Podczas nauki Słuchacz zdobywa wiedzę z zakresu spedycji i transportu. Nauczy się, jak opracowywać instrukcje wysyłkowe i materiały informacyjne dla klientów oraz organizować wyładunek lub załadunek towarów do samochodów, wagonów, samolotów.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),

 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188