Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Szef Kuchni

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

SZEF KUCHNI (KUCHMISTRZ)

 

343402

 

SPECIALITY

 

CHEFS

 

3434

 Uzyskany tytuł: Szef kuchni

Do zadań szefa kuchni należy nie tylko przygotowywanie dań i koordynowaniem pracy kucharzy, ale również układanie menu, dobór odpowiednich składników, produktów oraz zarządzanie budżetem przeznaczonym na wydatki spożywcze.

 

Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Po ukończeniu kierunku szkoły Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- restauracjach,

- firmach cateringowych,

- barach.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 

 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych

20

 

20

2

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

50

 

50

3

Działalność gospodarcza w gastronomii

20

 

20

4

Język angielski w gastronomii

20

 

20

5

Diety

 

20

20

6

Jadłospisy dla różnych odbiorców

 

20

20

7

Kuchnie wybranych regionów Polski

 

40

40

8

Kuchnie międzynarodowe

 

40

40

9

Kultura i etyka zawodu

 

10

10

Razem

110

130

240


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188