Запись на сайте!
Наше предложение
Видео // наш канал на YouTube
Wymagane dokumenty

Rekrutacja
Rekrutacja w szkołach NOVA trwa przez cały rok. Zajęcia rozpoczynają się w październiku i lutym, a o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Policealna Szkoła Zawodowa

Matura nie jest wymagana

Dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej, (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),

- 3 fotografie legitymacyjne,

- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,

- kserokopia dowodu osobistego,

- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie).

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Dokumenty:

- świadectwo ukończenia gimnazjum, bądź dawnej szkoły podstawowej 8-letniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),

- 2 fotografie legitymacyjne,

- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,

- kserokopia dowodu osobistego,

- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie).


Medyczna szkoła policealna

Dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona notarialnie)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

- kserokopia dowodu osobistego

- fotografia do legitymacji

- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)


Roczna szkoła policealna

Dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej

- kserokopia dowodu osobistego

- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)


Gimnazjum dla dorosłych

Dokumenty:

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- zaświadczenie lekarskie

- 3 zdjęcia

- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie)

 

Szkoły dla młodzieży

Dokumenty:

- świadectwo ukończenia gimnazjum

- wyniki egzaminu gimnazjalnego

- orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej

- 2 zdjęcia

- w przypadku technikum  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

Kurs eksternistyczny

Dokumenty:

- kserokopia dowodu osobistego

- świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowe, gimnazjum, lub ZSZ

- podanie o przyjęcie do szkoły  dostępne w sekretariacie)


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Dokumenty:

- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),

- kserokopia dowodu osobistego,

- podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie).

Czesne

Na wszystkich kierunkach wpisowe 0 zł

Wydajemy:

- zaświadczenia do ZUS-u,

- legitymację szkolną uprawniającą do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,

- indeksy.

Zapewniamy promocje, zniżki, stypendia, praktyki zawodowe!


в начало
Информационный бюллетень //Будьте в курсе

© 2014 NOVA.PL Все права защищены.

Данный сайт не является торговым предложением в понимании Гражданского Кодекса. NOVA CE ООО. оставляет за собой право вносить изменения без объяснения причин. Предложение изменяется в зависимости от города. NOVA Центр Образования ООО с главным офисом в Варшаве (00-023), ул. Видок 8, находится в реестре предпринимателей, который ведет районный суд для столичного города Варшава в Варшаве, XII Торговый Отдел, в ЕГР под номером 0000467126, с уставным капиталом: 5.000 PLN, УПН: 5252558974, ОГРН: 146748188