Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Bydgoszcz

Organizacja szkoły

1. Dyżur działu dydaktycznego

Dyżury Dyrektora w 2018 roku:  

Środa 16.00-18.00


 

2. Dyżur 

Dyżury Kierownika oddziału w 2018 roku:

Środa 13.00-17.00


Przed planowanym spotkaniem prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty


3. Obowiązek frekwencji

Szanowni Słuchacze, przypominamy o obowiązku obecności na 50% zajęć w każdym miesiącu oraz uzyskaniu co najmniej 50% obecności na zajęciach z danego przedmiotu w semestrze. Słuchacze mogą odrobić nieobecności w tygodniu w sekretariacie szkoły, informując o tym nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i uzyskując potwierdzenie odpracowania zajęć lub uczestniczyć w zajęciach z danego przedmiotu z innym semestrem. Każda forma odpracowania powinna być uzgodniona z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.Pobierz potwierdzenie.

Miejsca odbywania się zajęć: ul. Krasińskiego 2 w Bydgoszczy


4. NASZE PRACOWNIE: 

Zajęcia w semestrze WIOSENNYM 2018 odbywają się przy ul. Krasińskiego 2 w Bydgoszczy.

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188