Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Gdańsk

Egzamin gimnazjalny

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w sesji zima 2018: semestr GIM VI 1. część humanistyczna – 10 stycznia 2018 r. (środa)  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 stycznia 2018 r. (czwartek)  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00  z zakresu matematyki – godz. 11:00 3. język obcy nowożytny – 12 stycznia 2018 r. (piątek)  na poziomie podstawowym – godz. 9:00  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00


EGZAMIN GIMNAZJALNY

 jest przeprowadzany w formie pisemnej


Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

a. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

b. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii

c. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego


Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia


Wszystkie egzaminy odbędą się na ulicy Piwnej 1


Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

a. języka polskiego – trwa 90 minut

b. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut

Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

a. matematyki – trwa 90 minut

b. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:

a. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut 

b. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minutInformacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin%20gimnazjalny/Informacje_o_egzaminie/2016/2015_09_07_Informacja_o_egz_gimnazjalnym.pdf
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188