Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Gdynia

Organizacja szkoły

Organizacja Szkoły

Sekretariat Nova Centrum Edukacyjne jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 19.00,

w soboty w godz. 10.00 - 14.00.

Zapraszamy ! :) 


1. Dyżur działu dydaktycznego


Dyrektor Dydaktyczny

poniedziałek  16.00 - 18.00


miejsce dyżuru: ul. Świętojańska 32 lokal 13, 81-372 Gdynia

*W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły.


2. Dyżur kierownika oddziału

Kierownik Oddziału

Środa  16.00 - 18.00

Czwartek  16.00 - 18.00


3. Obowiązek frekwencji

Szanowni Słuchacze, przypominamy o obowiązku obecności na 50% zajęć w każdym miesiącu oraz uzyskaniu co najmniej 50% obecności na zajęciach z danego przedmiotu w semestrze. Słuchacze mogą odrobić nieobecności w tygodniu w sekretariacie szkoły bądź w pracowniach przy ul. ………… informując o tym nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i uzyskując potwierdzenie odpracowania zajęć lub uczestniczyć w zajęciach z danego przedmiotu z innym semestrem. Każda forma odpracowania powinna być uzgodniona z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.Pobierz potwierdzenie.


4. Miejsca odbywania się zajęć

Zespół Szkół Jezuitów , ul. Tatrzańska 35


5. Legitymacje

Legitymacja jest wydawana na prośbę słuchacza w sekretariacie szkoły.

W celu wyrobienia dokumentu prosimy o dostarczenie fotografii. 


6. Dokumentny do pobraniana górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188