Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Kraków

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny 2018

Proszę zapoznać się z komunikatem dotyczącym przyborów z jakich można korzystać na egzaminie maturalnym - TUTAJ.

Harmonogram egzaminów pisemnych znajduje się TUTAJ.

Egzaminy w części ustnej odbędą się 21 i 22 maja. Dokładny harmonogram uzyskają Państwo w sekretariacie.

Egzaminy odbędą się na ulicy Grabowskiego 6. Proszę o przybycie co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Proszę nie zapomnieć o dokumencie potwierdzającym tożsamość.

Życzymy Państwu wysokich wyników i powodzenia!
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188