Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Kraków

Egzamin zawodowy

 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz własne przybory wyszczególnione TUTAJ.

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 

 

Każdy Słuchacz ma obowiązek stawić się co najmniej 40 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym.

 Terminy Egzaminów Zawodowych to :

Egzaminy pisemne (19.06) odbędą się sali F106 Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera ul. św. Filipa 25
Egzaminy praktyczne (26.06) odbędą się w sali G4 przy ul. Ambrożego Grabowskiego 6
Egzaminy praktyczne w pozostałych terminach odbędą się przy ul. Ambrożego Grabowskiego 619.cze 10:00 A.68
E.12
12:00 A.36
A.61
E.13
R.26
Z.13
RL.26
14:00 A.62
A.65
E.14
Z.01
Z.14
Z.15
MS.14
26.cze 09:00 A.68
13:00 A.61
Z.13
28.cze 08:00 A.62
12:00 A.62
E.14
29.cze 09:00 A.36
15:00 A.65
16:00 Z.15
30.cze 08:00 E.12
12:00 E.13
08:00 MS.14
12:00
16:00
04.lip 12:00 RL.26
16:00 R.26


   Dokładne informację o harmonogramie egzaminów w formie praktycznej można uzyskać w sekretariacie szkoły.

  Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

  obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku (nowa formuła egzaminu

  można pobrać ze strony OKE

 

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie deklarację składa się dopiero po otrzymaniu wyników egzaminu.

 

 

PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.

Poniżej tabela z liczbą kwalifikacji na poszczególnych kierunkach 

SEMESTRALNE ZESTAWIENIE ZAKOŃCZENIA KWALIFIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Zawód

sem. 1

sem. 2

sem. 3

sem. 4

Technik usług kosmetycznych

 

K1


K2

Technik bhpK1

 

Technik rachunkowościOpis: http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png


K1


K2

Technik administracji
K1

Technik informatyk


K1

K2

K3

Opiekunka środowiskowa


K1


 

Technik geodeta


K1

K2

K3

Technik turystyki wiejskiejK1

K2

Opiekun w domu pomocy społecznej
K1

Technik budownictwaK1

K2, K3

Technik usług fryzjerskichK1

K2

Technik żywienia i org.usł.gastr.K1

K2

Kucharz
K1

Technik hotelarstwaK1

K2

Technik organizacji reklamyK1

K2

Technik architektury krajobrazuK1

K2

 
 

K1, K2, K3 - poszczególne kwalifikacje w zawodzie

 

 

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188