Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Kraków

Egzamin zawodowy

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty oraz ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę.

Dla kwalifikacji Z.15. wymagane jest aby zdający miał również długopisy lub flamastry lub kredki w 3 kolorach: zielonym, czerwonym, niebieskim.

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 

 

Każdy Słuchacz ma obowiązek stawić się co najmniej 40 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym.

 Terminy Egzaminów Zawodowych to :

Egzaminy pisemne (20.06) odbędą się w auli Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera ul. Westerplatte 11
Egzaminy praktyczne (26.06) odbędą się w sali F1 Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera ul. św. Filipa 25
Egzaminy praktyczne w pozostałych terminach odbędą się przy ul. Ambrożego Grabowskiego 6

Data Godzina Kwalifikacja Rodzaj Ilość osób
20-cze 10:00 A.68 pisemny 4
20-cze 10:00 E.12 pisemny 9
20-cze 12:00 A.36 pisemny 11
20-cze 12:00 A.61 pisemny 28
20-cze 12:00 E.13 pisemny 3
20-cze 12:00 R.26 pisemny 3
20-cze 14:00 A.62 pisemny 21
20-cze 14:00 A.65 pisemny 6
20-cze 14:00 B.36 pisemny 1
20-cze 14:00 E.14 pisemny 5
20-cze 14:00 Z.14 pisemny 9
20-cze 14:00 Z.15 pisemny 6
26-cze 09:00 A.68 d 4
26-cze 13:00 A.61 d 28
26-cze 13:00 B.36 d 1
22-cze 08:00 R.26 w 3
25-cze 08:00 E.12 wk 5
12:00 E.12 wk 4
27-cze 08:00 A.62 w 4
Z.14 w 3
12:00 A.62 w 4
Z.14 w 3
16:00 A.62 w 4
Z.14 w 3
28-cze 08:00 A.62 w 4
Z.15 w 3
09:00 A.36 dk 6
12:00 A.62 w 4
Z.15 w 3
15:00 A.36 dk 6
29-cze 09:00 A.65 dk 6
01-lip 08:00 E.14 dk 5
02-lip 08:00 E.13 wk 3
         
         

 

  Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

  obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku (nowa formuła egzaminu

  można pobrać ze strony OKE

 

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie deklarację składa się dopiero po otrzymaniu wyników egzaminu.

 

 

PRZEBIEG EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.

Poniżej tabela z liczbą kwalifikacji na poszczególnych kierunkach 

SEMESTRALNE ZESTAWIENIE ZAKOŃCZENIA KWALIFIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Zawód

sem. 1

sem. 2

sem. 3

sem. 4

Technik usług kosmetycznych

 

K1


K2

Technik bhpK1

 

Technik rachunkowościOpis: http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png


K1


K2

Technik administracji
K1

Technik informatyk


K1

K2

K3

Opiekunka środowiskowa


K1


 

Technik geodeta


K1

K2

K3

Technik turystyki wiejskiejK1

K2

Opiekun w domu pomocy społecznej
K1

Technik budownictwaK1

K2, K3

Technik usług fryzjerskichK1

K2

Technik żywienia i org.usł.gastr.K1

K2

Kucharz
K1

Technik hotelarstwaK1

K2

Technik organizacji reklamyK1

K2

Technik architektury krajobrazuK1

K2

 
 

K1, K2, K3 - poszczególne kwalifikacje w zawodzie

 

 


na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188