Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Kraków

Organizacja szkoły

1. Dyżur działu dydaktycznego

DYŻURY DYREKTORA SZKOŁY 

Dyrektor szkoły spotyka się ze Słuchaczami

we wtorki w godz. 10:00 - 14:00; 16:00 - 18:00

Uprzejmie prosimy o telefoniczny, bądź mailowy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania.

Spotkania zostają odwołane w okresie przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji zawodowych.

 

2. Dyżur kierownika oddziału

Środa 14.00-17.00

3. Obowiązek frekwencji

Szanowni Słuchacze, przypominamy o obowiązku obecności na 50% zajęć w każdym miesiącu oraz uzyskaniu co najmniej 50% obecności na zajęciach z danego przedmiotu w semestrze. Słuchacze mogą odrobić nieobecności w tygodniu w sekretariacie szkoły bądź w pracowniach przy ul. Grabowskiego 6 informując o tym nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i uzyskując potwierdzenie odpracowania zajęć lub uczestniczyć w zajęciach z danego przedmiotu z innym semestrem. Każda forma odpracowania powinna być uzgodniona z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.Pobierz potwierdzenie.

4. Miejsca odbywania się zajęć

ul. Grabowskiego 6

ul. Złoty Róg 30 ZSO nr 7

5. Legitymacje

6. Dokumentny do pobrania

Wykaz przedmiotów z których obowiązuje egzamin pisemny (przedmioty kierunkowe) ----> kliknij tutaj

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188