Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Legionowo

Egzamin gimnazjalny


1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 
 z zakresu matematyki – godz. 11:00 

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek) 
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00 
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Miejsce egzaminu: Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie 

AdresMarszałkowska 115, 00-102 Warszawa


Należy zgłosić się min. 30min przed egzaminem, tj. 8:30 oraz mieć ze sobą dowód osobisty.

Osoby, które spóźnią się na egzamin, nie zostaną wpuszczone do sali. 

Przypominam również, że ukończyć szkołę mogą tylko te osoby, które podejdą do egzaminu.

 

Czas pracy zdających w części pierwszej i drugiej egzaminu gimnazjalnego wynosi odpowiednio:

a. w przypadku arkusza z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut

b. w przypadku arkusza z języka polskiego – 90

c. w przypadku arkusza z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut

d. w przypadku arkusza z matematyki – 90 minut

Czas pracy zdających w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego wynosi odpowiednio:

a. w przypadku arkusza na poziomie podstawowym – 60 minut

b. w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym – 60 minut 

 

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188