Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Legionowo

Organizacja szkoły


1. SEKRETARIAT CZYNNY:

Od Poniedziałku-piątku w godz 09:00-18:00

W Soboty 09:00-14:00

 

 2. DYŻUR DYREKTORA SZKOŁY

CZWARTEK, godz: 16.00 - 18.00

    


3. Obowiązek frekwencji

Szanowni Słuchacze, przypominamy o obowiązku obecności na 50% zajęć w każdym miesiącu oraz uzyskaniu co najmniej 50% obecności na zajęciach z danego przedmiotu w semestrze. Słuchacze mogą odrobić nieobecności w tygodniu po ustaleniu terminu z Dyrektorem Szkoły. Każda forma odpracowania powinna być uzgodniona z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia lub Dyrektorem Szkoły.Pobierz potwierdzenie.

4. Miejsca odbywania się zajęć

Ul. Kopernika 9,05-120 Legionowo

5. Legitymacje

6. Dokumentny do pobrania


na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188