Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Lublin

Egzamin PSPK

Egzamin ze specjalności

Egzamin na specjalistę jest w formie pisemnej lub w formie pisemnej i praktycznej.

Forma pisemna: pedagogika, psychologia i socjologia, fototechnika.

Forma pisemna i praktyczna: wizaż, architektura wnętrz, masaż.

Aby zdać egzamin i uzyskać tytuł specjalisty, należy uzyskać co najmniej 50% z części pisemnej oraz co najmniej 75% z części praktycznej. Dla każdego kierunku ustalana jest odrębna punktacja, która przeliczana jest na ocenę końcową.

Do egzaminu przystępuje absolwent, który:

- zaliczył pozytywnie wszystkie przedmioty objęte szkolnym planem nauczania,

- zlożył deklarację 

- dokonał opłaty za organizację egzaminu w wysokości 250 zł



Wszystkich Słuchaczy Policealnej Szkoły Promocji Kadr, którzy podchodzą do egzaminu na specjalistę 
w zawodzie prosimy o dostarczenie DEKLARACJI  do naszego sekretariatu.
..
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188