Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Olsztyn

Egzamin zawodowy


Szanowni Słuchacze,  przypominamy, że bieżące informacje nt. egzaminów zawodowych, terminów składania deklaracji, terminów przekazywania wyników znajdą Państwo na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.


 
Wszyscy Słuchacze, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu zobowiązani są złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

EGZAMIN ZAWODOWY – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE SESJA czerwiec 2017

 

I

II

III

IV

FLORYSTA

 

R.26.

płatne

 

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Z.8.

płatne

 

 

TECHNIK BHP

 

 

Z.13.

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

 

 

 

A.68.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

 

A.36.

A.65.

TECHNIK ARCHIWISTA

 

 

A.63.

A.64.

TECHNIK INFORMATYK

 

E.12.

płatne

E.13.

E.14.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

 

Z.15

 

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 

 

A.61.

A.62.

TECHNIK WETERYNARII

R.9

bezpłatne

R.10.

R.11.

 

 
 

TECHNIK WETERYNARII 324002

R.9. - Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.10. - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

R.11. - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514207

A.61. - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

A.62. - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 

FLORYSTA SYMBOL CYFROWY 343203

R.26. – WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 341201

Z.8.- UDZIELANIE POMOCY I ORGANIZOWANIE WSPARCIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ

TECHNIK BHP SYMBOL CYFROWY 325509

Z.13.- ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ŚRODOWISKU PRACY

TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 334306

A.68.- OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 431103

A.36.- PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI                                                                            

A.65.- ROZLICZENIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 441403

A.63.- ORGANIZACJA I PROWADZENIE ARCHIWUM                                          

A.64.- OPRACOWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 351203

E.12.- MONTAŻ I EKSPLOATACJA KOMPUTERÓW  OSOBISTYCH ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH                                                                      

E.13.-  PROJEKTOWANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH  I ADMINISTROWANIE SIECIAMI                                                                         

E.14.- TWORZENIE APLIKACJI KOMPUTEROWYCH BAZ DANYCH ORAZ ADMINISTROWANIE BASAMI

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ SYMBOL CYFROWY 341203

Z.6.- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZO-WSPIERAJĄCYCH OSOBIE PODOPIECZNEJ

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 341204

 Z.5.- ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 

Szanowni Słuchacze, aby zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2017 należy złożyć deklarację do dnia 15 lutego 2017 " style="text-decoration:underline;color:#ff0000">r.

Deklarację należy złożyć osobiście razem z dowodem wpłaty, jeśli egzamin jest płatny, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu .

Deklaracja jest poniżej do pobrania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188