Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Olsztyn

Egzamin zawodowy


Szanowni Słuchacze,  przypominamy, że bieżące informacje nt. egzaminów zawodowych, terminów składania deklaracji, terminów przekazywania wyników znajdą Państwo na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH :STYCZEŃ-LUTY 2019 r.
PISEMNY -pobierz
PRAKTYCZNY - pobierz


INFORMACJE O EGZAMINIE Z KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Szczegółowe informacje zostaną przesłane słuchaczom przystępującym do egazminów.
Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:
- części pisemnej - 60 min;
- części praktycznej - od 120 do 180 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów
z części pisemneji co najmniej 75% z cześci praktycznej.

Tytuł technika -potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie otrzymuje osoba, która zdała 
pozytywnie egazaminy z każdej kwalifikacji wyodrębionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej cześci egazminu z danej kwalifiakcji lub żadnej z części, albo
nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie , może przystąpić w trakcie nauki do 
egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

AKTUALNE KWALIFIKACJE W ZAWODACH NOVA OLSZTYN
KWALIFIKACJE - pobierz
 


Szanowni Słuchacze, aby zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2019 należy złożyć deklarację do dnia 18.02.2019

Deklarację należy złożyć osobiście razem z dowodem wpłaty, jeśli egzamin jest płatny, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu .

Deklaracje -pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188