Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Olsztyn

Organizacja szkoły

1. Dyżur działu dydaktycznego

Szanowni Słuchacze,

P.Dyrektor ds dydaktyki pełni dyżur w następujących terminach w 2018 / 2019r :

 

poniedziałek: 15:00-17:00

piątek: 15:00-17:00

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły.

 

2. Dyżur kierownika oddziału

Środa 14.00-17.00


3. Obowiązek frekwencji

Szanowni Słuchacze, przypominamy o obowiązku obecności na 50% zajęć w każdym miesiącu oraz uzyskaniu co najmniej 50% obecności na zajęciach z danego przedmiotu w semestrze. Słuchacze mogą odrobić nieobecności w tygodniu w sekretariacie szkoły bądź w pracowniach przy ul.Pl.Jana Pawła II 4  informując o tym nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i uzyskując potwierdzenie odpracowania zajęć lub uczestniczyć w zajęciach z danego przedmiotu z innym semestrem. Każda forma odpracowania powinna być uzgodniona z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.Pobierz potwierdzenie.

4. Miejsca odbywania się zajęć :

Pl.Jana Pawła II 4 I i III p oraz sale w Zespole Szkół Budowlanych ul.Żołnierska 15

5. Legitymacje

Legitymacja jest wypisywana na wniosek słuchacza w sekretariacie szkoły. Wymagane jest dostarczenie zdjęcia do dokumentu6. Dokumentny do pobrania

Karta zaliczeń różnic programowych - niezbędna dla osób zapisujących się na semestry wyższe.

7.Harmonogram odrabiania zajęć.
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188