Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Olsztyn

Praktyki zawodowePraktykę zawodową realizują słuchacze:

Policealnej Szkoły Zawodowej (PSZ)
> Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ)

 

Etapy realizacji praktyki zawodowej:

1. Wyszukanie zakładu pracy, przedsiębiorstwa, firmy. Zapytanie o praktykę.
2. Zgłoszenie się do sekretariatu szkoły z danymi zakładu pracy: nazwa zakładu, adres, regon. Odebranie skierowania na praktykę zawodową oraz dwóch egzemplarzy umowy o praktyki dla zakładu pracy.
3. Realizacja praktyki w wymiarze z tabeli poniżej.
4. Wypełnienie dziennika praktyk oraz uzyskanie oceny (w dzienniczku praktyk) z zakładu pracy.
5. Rozliczenie się z praktyki zawodowej ze szkołą - zdanie dzienniczka praktyk wraz z jednym egzemplarzem umowy z zakładem pracy.

 

Terminarz rozliczenia praktyki zawodowej - złożenie dziennika praktyk:

do 1 lutego - gdy praktykę realizował słuchacz w semestrze zimowym

do 1 czerwca - gdy praktykę realizował słuchacz w semestrze wiosennym


SEMESTRALNE WYMIARY PRAKTYK DLA SŁUCHACZY PSZ I KKZ


Zawód sem. I sem. II sem. III sem. IV Łączny wymiar
Technik usług kosmetycznych sem 1     2 tyg. 2 tyg. 4 tyg.
Technik BHP sem 1,2,3
2 tyg. 2 tyg.
4 tyg.
Technik turystyki wiejskiej sem 1

4 tyg. 4 tyg. 8 tyg.
Technik weterynarii sem 1
2 tyg. 2 tyg.
4 tyg.
Technik rachunkowości sem 1,2

2 tyg. 2 tyg. 4 tyg.
Technik administracji sem 1,3


8 tyg. 8 tyg.
Technik informatyk sem 1


4 tyg. 4 tyg.
Technik informatyk sem 2,3


4 tyg. 4 tyg.
Technik usług kosmetycznych sem 2,3

2 tyg. 2 tyg. 4 tyg.
Technik budownictwa sem 1
2 tyg. 1 tydz. 1 tydz. 4 tyg.
Technik usług fryzjerskich sem 1
1 tyg. 1 tydz. 2 tydz. 4 tyg.
Technik żywienia i usług gastr.sem 1

3 tydz. 1 tydz. 4 tyg.
Kucharz sem 1


4 tyg. 4 tyg.
Technik Logistyk sem 1
2 tyg. 1 tydz. 1 tydz. 4 tyg.na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188