Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Piaseczno

Egzamin gimnazjalny

EGZAMIN GIMNAZJALNY


Przeprowadzany jest przeprowadzany w formie pisemnej

 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

a. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego (trwa 90 minut) oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (trwa 60 minut)

b. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej (trwa 90 minut) – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii (trwa 60 minut)

c. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (trwa 60 minut)

 

Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dniana górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188