Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Poznań

Organizacja szkoły

1. Dyżur działu dydaktycznego

Dyżury dyrektora szkoły

W semestrze J18 dyrektor dydaktyczna, pełni dyżur w środę od 08.30 do14:00 oraz piątek od 13.00 do 16.30

w siedzibie szkoły  przy ul.Półwiejskiej 20/7a


2. Dyżur kierownika oddziału

Środa 14.00-17.00


3. Obowiązek frekwencji

Szanowni Słuchacze, przypominamy o obowiązku obecności na 50% zajęć w każdym miesiącu oraz uzyskaniu co najmniej 50% obecności na zajęciach z danego przedmiotu 

w semestrze.

Słuchacze mogą odrobić nieobecności  w następujący sposób;

- w tygodniu w siedzibie szkoły  przy ul. Półwiejskiej 20/7a 

- uczestnicząc w zajęciach z danego przedmiotu z innym semestrem 

Każda forma odpracowania zajęć, powinna być uzgodniona z nauczycielem prowadzącym.

Pobierz potwierdzenie.

4. Miejsca odbywania się zajęć

ul.Półwiejska 20/7a

ul. Strzelecka 10

5. Legitymacje

6. Dokumentny do pobrania

" style="text-decoration:underline">Forma egzaminu semestr J17


na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188