Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Pruszków

Egzamin zawodowy

 

UWAGA SŁUCHACZE PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE
W ZAWODZIE 
PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z KOMUNIKATAMI CKE

 Materiały i przybory pomocnicze Komunikat o przyborach egz zaw cz. pisemna.pdf 

Materiały i przybory pomocnicze Komunikat o przyborach egz zaw cz. praktyczna.pdf


EGZAMINY ZAWODOWE W SESJI czerwiec-lipiec 2017 

Egzaminy pisemne odbędą się 20 czerwca 2017,

Egzaminy praktyczne odbywają się od 20 czerwca do 5 lipca.


Dokładny harmonogram egzaminów pisemnych wraz z listami osób -->TUTAJ

Dokładny harmonogram egzaminów praktycznych wraz z listami osób -->TUTAJ 


DEKLARACJE NA EGZAMIN Z KWALIFIKACJI TERMINY

Słuchacze PSZ, składają deklaracje do egzaminu z kwalifikacji na sesję styczeń - luty 2018 
do 8 września 2017r.

Deklaracja egzamin dla PSZ - Pobierz

Słuchacze KKZ, którym kwalifikacja kończy się w czerwcu składają deklaracje na egzamin 
w sesji styczeń - luty 2018 do 8 września 2017r. 

Deklaracja egzamin dla KKZ - Pobierz 

Deklaracje należy złożyć wraz z opłatą za organizację egzaminu !


Słuchacze KKZ przystępują do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia ukończenia danej kwalifikacji.PRZEBIEG EGZAMINU Z KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z częsci pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpł do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.

SEMESTRALNE ZESTAWIENIE ZAKOŃCZENIA KWALIFIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Zawódsem. 1sem. 2sem. 3sem. 4
Technik usług kosmetycznychK1K2
Technik bhpK1
Technik rachunkowościK1K2
Technik administracjiK1
Technik informatykK1K2K3
Opiekunka środowiskowaK1
Technik geodetaK1K2K3
Technik turystyki wiejskiejK1K2
Opiekun w domu pomocy społecznejK1
Technik budownictwaK1K2, K3
Technik usług fryzjerskichK1K2
Technik żywienia i org.usł.gastr.K1K2
KucharzK1
Technik hotelarstwaK1K2
Technik organizacji reklamyK1K2
Technik architektury krajobrazuK1K2

K1, K2, K3 - poszczególne kwalifikacje w zawodzie

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188