Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Pruszków

Organizacja szkoły

1. Dyżur działu dydaktycznego:

Dyrektor Dydaktyczny przyjmuje słuchaczy w następujących terminach:
  • Wtorek  godz.     14:00-:16:00           ul.Kraszewskiego 27/23
  • Czwartek godz.  16:00- 17:00           ul.Kraszewskiego 27/23

2. Dyżur kierownika oddziału:

  • Poniedziałek-Piątek 10:00-16:00

3. Obowiązek frekwencji:

Szanowni Słuchacze, przypominamy o obowiązku obecności na 50% zajęć w każdym miesiącu oraz uzyskaniu co najmniej 50% obecności na zajęciach z danego przedmiotu w semestrze. Słuchacze mogą odrobić nieobecności w tygodniu w sekretariacie szkoły bądź w pracowniach przy ul.Kraszewskiego 27/23.  Każda forma odpracowania powinna być uzgodniona z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.

4. Miejsca odbywania się zajęć:


  • Kraszewskiego 27/23, 05-800 Pruszków   
  • Pływacka 16, 05-800 Pruszków

5. Legitymacje: 

Legitymacje można wyrobić w sekretariacie przy ul. Kraszewskiego 27/23 w godzinach: 


  • poniedziałek- piątek:  10.00-18.00
  • sobota: 9.00-14.00

6. Dokumentny do pobrania


UWAGA! Słuchacze zapisujący się na semestr programowo wyższy zobowiązani są do złożenia podania o różnice programowe!

Słuchacze którzy złożyli podania o wyznaczenie różnic programowych, zobowiązani są do zrealizowania różnic w obecnym semestrze zgodnie ze wskazaniami. 
Realizację różnic wykazujemy na karcie zaliczeń, która na koniec składamy w sekretariacie.


UWAGA 1sem Policealnej Szkoły Zawodowej - z podstaw przedsiębiorczości są zwolnione tylko osoby, które miały ten przedmiot w szkole średniej.
 ADRESY MAILOWE NAUCZYCIELI: na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188