Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Pruszków

Praktyki zawodowe


Praktykę zawodową realizują słuchacze:

  Policealnej Szkoły Zawodowej (PSZ): technik usług kosmetycznych, technik bhp, technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, technik geodeta, technik turystyki wiejskiej.
   > Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ): technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych, kucharz, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik architektury krajobrazu.

     

    Etapy realizacji praktyki zawodowej:

     1. Wyszukanie zakładu pracy, przedsiębiorstwa, firmy. Zapytanie o praktykę.
     2. Zgloszenie się do sekretariatu szkoły z danymi zakladu pracy: nazwa zakladu, adres, Regon. Odebranie skierowania na praktykę zawodową oraz dwoch egzemplarzy umowy o praktyki dla zakładu pracy.
     3. Realizacja praktyki w wymiarze z tabeli poniżej.
     4. Wypełnienie dziennika praktyk oraz uzyskanie oceny (w dzienniczku praktyk) z zakładu pracy.
     5. Rozliczenie się z praktyki zawodowej ze szkołą - zdanie dzienniczka praktyk wraz z jednym egzemplarzem z zakładu pracy.

      

     Terminarz rozliczenia praktyki zawodowej - złożenie dziennika praktyk:

     do 1 lutego - gdy praktykę realizował słuchacz w semestrze zimowym

     do 1 czerwca - gdy praktykę realizował słuchacz w semestrze wiosennym - dla wszystkich słuchaczy PSZ starej podstawy programowej (obecne semestry III i IV) i słuchaczy PSZ nowej podstawy programowej (obecne semestry I i II) oraz słuchaczy KKZ

     SEMESTRALNE WYMIARY PRAKTYK DLA SŁUCHACZY NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

     Zawódsem. Isem. IIsem. IIIsem. IVŁączny wymiar praktyk
     Technik usług kosmetycznych

     2 tyg.2 tyg.4 tyg.
     Technik BHP
     2 tyg.2 tyg.
     4 tyg.
     Technik turystyki wiejskiej
     2  tyg.2 tyg.4 tyg.8 tyg.
     Opiekun w domu pomocy społecznej
     4 tyg.
     4 tyg.8 tyg.
     Technik rachunkowości

     2 tyg.2 tyg.4 tyg.
     Technik administracji
     2 tyg.3 tyg.3 tyg.8 tyg.
     Technik informatyk
     2 tyg.1 tydz.1 tydz.4 tyg.
     Opiekunka środowiskowa4 tyg.4 tyg.

     8 tyg.
     Technik geodeta

     2 tyg.
     2 tyg.
     Technik budownictwa
     2 tyg.1 tydz.1 tydz.4 tyg.
     Technik usług fryzjerskich
     2 tyg.1 tydz.1 tydz.4 tyg.
     Technik żywienia i organizacji usług gastr.
     2 tyg.1 tydz.1 tydz.4 tyg.
     Kucharz
     2 tyg.1 tydz.1 tydz.4 tyg.
     Technik hotelarstwa

     4 tyg.4 tyg.8 tyg.
     Technik organizacji reklamy
     2 tyg.
     2 tyg.4 tyg.
     Technik architektury krajobrazu
     2 tyg.
     2 tyg.4 tyg.

     Wymiar 1 tygodnia praktyki = 40 godzin praktyki

     na górę
     Newsletter //bądź na bieżąco

     © 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

     Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188