Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Radom

Organizacja szkoły

1. Dyżur działu dydaktycznego

Dyżur dyrektora dydaktycznego dla słuchaczy i nauczycieli w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17:00 w siedzibie szkoły przy ul. Focha 12 lok.9.  
Uprzejmie prosimy o telefoniczny, bądź mailowy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania. 

Więcej informacji pod numerem tel.: 794-400-535 lub pod adresem e-mail: golabek@nova.edu.pl

Pozdrawiam
mgr Remigiusz Gołąbek
Dyrektor Dydaktyczny

2. Dyżur kierownika oddziału

Kierownik Oddziału przyjmuje słuchaczy we wtorek oraz czwartek w godzinach 13.00-16.00

3. Obowiązek frekwencji

Szanowni Słuchacze, przypominamy o obowiązku obecności na 50% zajęć w każdym miesiącu oraz uzyskaniu co najmniej 50% obecności na zajęciach z danego przedmiotu w semestrze. Słuchacze mogą odrobić nieobecności w tygodniu w sekretariacie szkoły bądź w pracowniach przy ul. ………… informując o tym nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i uzyskując potwierdzenie odpracowania zajęć lub uczestniczyć w zajęciach z danego przedmiotu z innym semestrem. Każda forma odpracowania powinna być uzgodniona z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia. Pobierz potwierdzenie.

4. Miejsca odbywania się zajęć: siedziba NOVA Centrum Edukacyjne, ul. Focha 12/9, Radom oraz XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu ul. 25 czerwca 79.

5. Legitymacje

6. Dokumentny do pobrania


na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188