Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Rzeszów

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO (DO POBRANIA)


Każdy Słuchacz zobowiązany jest stawić się 30 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym

 

 

 Każdy zdający powinien mieć własne! :

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu własny długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

 2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych, które każdy zdający powinien mieć własne:

- biologia – linijka, kalkulator  prosty,

- geografia – linijka, kalkulator prosty, lupa,

- historia – lupa,

- matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty,

- wiedza o społeczeństwie – kalkulator prosty,

 

 


PLIKI DO POBRANIA

Informację o egzaminie maturalnym można pobrać ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

można pobrać ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 


na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188