Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Rzeszów

Egzamin zawodowy


Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji styczeń-luty 2019 (pobierz)


Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły.


 

Pobierz deklarację ---> deklaracja

 

Wgląd do egzaminu (dotyczy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe)

 

Wniosek o wgląd --> pobierz

 

PRZEBIEG EGZAMINU Z KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

SEMESTRALNE ZESTAWIENIE ZAKOŃCZENIA KWALIFIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Zawód

sem. 1

sem. 2

sem. 3

sem. 4

Technik usług kosmetycznych

K1

K2

Technik bhp

K1

Technik rachunkowości

K1

K2

Technik administracji

K1

Technik informatyk

K1

K2

K3

Opiekunka środowiskowa

K1

Technik weterynarii

K1

K2

K3

Technik turystyki wiejskiej

K1

K2

Opiekun w domu pomocy społecznej

K1

Technik budownictwa

K1

K2, K3

Technik usług fryzjerskich

K1

K2

Technik żywienia i org.usł.gastr.

K1

K2

Kucharz

K1

Technik hotelarstwa

K1

K2

Technik organizacji reklamy

K1

K2

Technik architektury krajobrazu

K1

K2

K1, K2, K3 - poszczególne kwalifikacje w zawodzie

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188