Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Rzeszów

Organizacja szkoły

1. Dyżur działu dydaktycznego

Dyżury Dyrektora szkoły - mgr Karolina Szymura przyjmuje słuchaczy w każdą środę od 15:00 do 17:00

  ( po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie )

 

2. Dyżur kierownika oddziału

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 12:00

( po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie )           

3. Obowiązek frekwencji

Szanowni Słuchacze, przypominamy o obowiązku obecności na 50% zajęć w każdym miesiącu oraz uzyskaniu co najmniej 50% obecności na zajęciach z danego przedmiotu w semestrze. Słuchacze mogą odrobić nieobecności w tygodniu w sekretariacie szkoły bądź w pracowniach przy ul. Kolejowej 1. informując o tym nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i uzyskując potwierdzenie odpracowania zajęć lub uczestniczyć w zajęciach z danego przedmiotu z innym semestrem. Każda forma odpracowania powinna być uzgodniona z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.Pobierz potwierdzenie.

4. Miejsca odbywania się zajęć

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ  przy ul. Kolejowej 1 (budynek CENTER PARK, wejście od ulicy Kolejowej) II piętro.

5. Legitymacje

6. Dokumentny do pobrania
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188