Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Szczecin

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy


HARMONOGRAM EGZAMINÓW  ZAWODOWYCH STYCZEŃ 2019
Egzaminy odbędą się w siedzibie szkoły przy al. Niepodległości 22/2
DATA / GODZINA EGZAMIN
PRAKTYCZNY
(w formie pisemnej)
CZAS EGZAMINU SALA
9 stycznia 2019 r.    
godz. 9:00 EE.26 180 min. 1
godz. 13 :00 AU.61 120 min. 1
DATA / GODZINA EGZAMIN
PISEMNY
CZAS EGZAMINU SALA
10 stycznia 2019 r.
   
godz. 12:00 AU.61 60 min. 1
godz. 14:00 EE.26 60 min. 1


UWAGA SŁUCHACZE PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z KOMUNIKATAMI CKE 

Komunikat o przyborach egz zaw NOWY prakt VI-VII_2018.pdf

Komunikat o przyborach ZAW NOWY pis-VI-VII_2018.pdf

Proszę pojawić się co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Osoby, które się spóźnią nie będą wpuszczane na sale.
Proszę nie zapomnieć o dokumencie potwierdzającym tożsamość.


DEKLARACJE NA EGZAMIN Z KWALIFIKACJI TERMINY

Słuchacze PSZ, składają deklaracje do egzaminu z kwalifikacji na sesję czerwiec-lipiec 2019
do 18 lutego 2019 r.

Deklaracja egzamin dla PSZ : oke_waw_655Załącznik_3 (1).docx


PRZEBIEG EGZAMINU Z KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.

SEMESTRALNE ZESTAWIENIE ZAKOŃCZENIA KWALIFIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Zawódsem. 1sem. 2sem. 3sem. 4
Technik usług kosmetycznych

K1K2
Technik bhp

K1
Technik rachunkowości

K1K2
Technik administracji


K1
Technik informatyk
K1K2K3
Opiekunka środowiskowa
K1

Technik weterynarii
K1K2K3
Technik turystyki wiejskiej

K1K2
Opiekun w domu pomocy społecznej


K1
Technik budownictwa

K1K2, K3
Technik usług fryzjerskich

K1K2
Technik żywienia i org.usł.gastr.

K1K2
Kucharz


K1
Technik hotelarstwa

K1K2
Technik organizacji reklamy

K1K2
Technik architektury krajobrazu

K1K2

K1, K2, K3 - poszczególne kwalifikacje w zawodzie


">
 na górę
Newsletter //bądź na bieżąco
Na skróty // wszystko w jednym miejscu

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188