Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Warszawa CENTRALA

Egzamin zawodowy


UWAGA SŁUCHACZE PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z KOMUNIKATAMI CKE

EGZAMINY ZAWODOWE W SESJI styczeń-luty 2019 

Egzaminy pisemne odbędą się 10 stycznia 2019

Egzaminy praktyczne odbywają się od 09 stycznia do 16 lutego 2019 r.

Harmonogram egzaminów pisemnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe - pobierz 
Harmonogram egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe - pobierz 


Materiały i przybory pomocnicze na egzamin pisemny - kliknij tutaj

Materiały i przybory pomocnicze na egzamin praktyczny - kliknij tutaj


DEKLARACJE NA EGZAMIN Z KWALIFIKACJI - TERMINY

Słuchacze PSZ, składają deklaracje do egzaminu z kwalifikacji na sesję styczeń-luty 2019 r.
do 08 września 2018 r.

Deklaracja egzamin dla PSZ - Pobierz

Słuchacze KKZ, którym kwalifikacja kończy się w lutym 2019 r. składają deklaracje na egzamin
w sesji czerwiec-lipiec 2019 do 18 lutego 2019 r.

Słuchacze KKZ, którym kwalifikacja kończy się w czerwcu 2019 składają deklaracje na egzamin
w sesji styczeń - luty 2020 do 8 września 2019r.

Deklaracja egzamin dla KKZ - Pobierz

Deklaracje należy złożyć wraz z opłatą za organizację egzaminu !

Słuchacze KKZ przystępują do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia ukończenia danej kwalifikacji.


PRZEBIEG EGZAMINU Z KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

- części pisemnej - 60 min.;

- części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Egzamin z kwalifikacji uważa się za zdany, jeśli słuchacz (absolwent) uzyska co najmniej 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% z części praktycznej.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Absolwenci KKZ mogą dwukrotnie przystąpić do egzaminu z tej samej kwalifikacji w przypadku jej nie zdania.

SEMESTRALNE ZESTAWIENIE ZAKOŃCZENIA KWALIFIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

Zawód sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4
Technik usług kosmetycznych

K1 K2
Technik bhp

K1
Technik rachunkowości

K1 K2
Technik administracji


K1
Technik informatyk
K1 K2 K3
Opiekunka środowiskowa
K1

Technik weterynarii
K1 K2 K3
Technik turystyki wiejskiej

K1 K2
Opiekun w domu pomocy społecznej


K1
Technik budownictwa

K1 K2, K3
Technik usług fryzjerskich

K1 K2
Technik żywienia i org.usł.gastr.

K1 K2
Kucharz


K1
Technik hotelarstwa

K1 K2
Technik organizacji reklamy

K1 K2
Technik architektury krajobrazu

K1 K2

K1, K2, K3 - poszczególne kwalifikacje w zawodzie


na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188