Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Warszawa CENTRALA

Harmonogramy

Semestr wiosenny 2017/2018 (w18) 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW SEMESTRÓW ZAOCZNYCH- SEMESTR WIOSENNY 2017/2018

HARMONOGRAM ZJAZDÓW SEMESTRÓW DZIENNYCH - SEMESTR WIOSENNY 2017/2018

HARMONOGRAM ZJAZDÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH- SEMESTR WIOSENNY 2017/2018


UWAGA! Harmonogramy mogą ulec zmianie w wyjątkowych okolicznościach.


Organizacja semestru 2017/2018

31 sierpień 2017 – Posiedzenie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja za semestr wiosenny  2016/17

02 września  2017 – 08 luty 2018 – zajęcia dydaktyczne w semestrze jesiennym 2017/2018

30 września 2017- termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej dla 5LO i 6LO

08 września 2017 – ostateczny termin złożenia deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na terminie – styczeń  2018

22 wrzesień 2017 – pierwsze zajęcia semestrów kierunków medycznych

23 wrzesień 2017 – pierwsze zajęcia semestrów pierwszych zaocznych PSZ, LO, GIM, KKZ  zgodnie z harmonogramem

21 październik 2017 – pierwsze zajęcia dydaktyczne semestrów pierwszych kierunków Policealnej Szkoły Promocji Kadr, zgodnie z harmonogramem

23- 31 grudzień 2017- zimowa przerwa świąteczna

01 stycznia- 15 luty 2018 egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie , zgodnie z harmonogramem

28 luty 2018 – Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki po egzaminach poprawkowych za j17 i organizację roku szkolnego 2017/18

18-20 kwietnia 2018- egzaminy gimnazjalne

27 kwietnia 2018 – posiedzenie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja końcowa semestru 6LO

27 kwietnia 2018- zakończenie roku szkolnego ostatnich semestrów Liceum Ogólnokształcącego

01-03 maj 2018 dni wolne od zajęć dydaktycznych

02-31 maj 2018- egzaminy maturalne

01 czerwca 2018 – ostateczny termin rozliczenia z praktyk zawodowych semestrów programowo najwyższych

01 czerwca- 15 lipca 2018 - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie , zgodnie z harmonogramem

15 czerwca 2018- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

28 czerwca 2018 – posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja za semestr wiosenny 2017/18

29 czerwca 2018- zakończenie roku szkolnego 2017/2018

30 czerwca- 31 sierpnia 2018- ferie letnie

01 – 31 sierpnia 2018 – egzaminy poprawkowe po semestrze wiosennym 2017/2018

31 sierpnia 2018 - posiedzenie rady pedagogicznej – zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych za semestr wiosenny 2017/18

 na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188