Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Warszawa CENTRALA

Organizacja szkołyDyżur dział dydaktyczny

Dyrektor Dydaktyczny przyjmuje słuchaczy w następujących terminach:
wtorki w godz. 15.00-17.00


V-ce Dyrektor Dydaktyczny przyjmuje słuchaczy w następujących terminach:
środy w godz. 16.00-17.00
piątki w godz. 16.00-17.00

 Dyżur kierownika oddziału:

Środa w godz. 14.00-17.00

Obowiązek frekwencji

Szanowni Słuchacze, przypominamy o obowiązku obecności na 50% zajęć w każdym miesiącu oraz uzyskaniu co najmniej 50% obecności na zajęciach z danego przedmiotu w semestrze. 


Słuchacze którzy złożyli podania o wyznaczenie różnic programowych, zobowiązani są do zrealizowania różnic w obecnym semestrze zgodnie ze wskazaniami. Realizację różnic wykazujemy na karcie zaliczeń, która na koniec składamy do dydaktyki.

KARTA ZALICZEŃ RÓŻNIC PROGRAMOWYCH


na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188