Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Warszawa CENTRALA

Praktyki zawodowe


Praktykę zawodową realizują słuchacze:

> Policealnej Szkoły Zawodowej (PSZ): technik usług kosmetycznych, technik bhp, technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, technik geodeta, technik turystyki wiejskiej, technik weterynarii
> Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ): technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych, kucharz, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik architektury krajobrazu.

 Etapy realizacji praktyki zawodowej:

1. Wyszukanie zakładu pracy, przedsiębiorstwa, firmy. Zapytanie o praktykę.
2. Zgłoszenie się do sekretariatu szkoły z danymi zakładu pracy: nazwa zakładu, adres, Regon. Odebranie skierowania na praktykę zawodową oraz dwóch egzemplarzy umowy o praktyki dla zakładu pracy.
3. Realizacja praktyki w wymiarze z tabeli poniżej.
4. Wypełnienie dziennika praktyk oraz uzyskanie oceny (w dzienniczku praktyk) oraz wpis do indeksu str 54 z zakładu pracy.
5. Rozliczenie się z praktyki zawodowej ze szkołą - zdanie dzienniczka praktyk wraz z jednym egzemplarzem z zakładu pracy.

 Terminarz rozliczenia praktyki zawodowej - złożenie dziennika praktyk:

do 1 lutego - gdy praktykę realizował słuchacz w semestrze zimowym

do 1 czerwca - gdy praktykę realizował słuchacz w semestrze wiosennym

SEMESTRALNE WYMIARY PRAKTYK DLA SŁUCHACZY NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Zawód sem. I sem. II sem. III sem. IV Łączny wymiar praktyk
Technik usług kosmetycznych

2 tyg. 2 tyg. 4 tyg.
Technik BHP
2 tyg. 2 tyg.
4 tyg.
Technik turystyki wiejskiej
2  tyg. 2 tyg. 4 tyg. 8 tyg.
Opiekun w domu pomocy społecznej
4 tyg.
4 tyg. 8 tyg.
Technik rachunkowości

2 tyg. 2 tyg. 4 tyg.
Technik administracji
2 tyg. 3 tyg. 3 tyg. 8 tyg.
Technik informatyk
2 tyg. 1 tydz. 1 tydz. 4 tyg.
Opiekunka środowiskowa 4 tyg. 4 tyg.

8 tyg.
Technik weterynarii
2 tyg.
1 tyg. 1 tydz.
4 tyg.
Technik budownictwa
2 tyg. 1 tydz. 1 tydz. 4 tyg.
Technik usług fryzjerskich
2 tyg. 1 tydz. 1 tydz. 4 tyg.
Technik żywienia i organizacji usług gastr.
2 tyg. 1 tydz. 1 tydz. 4 tyg.
Kucharz
2 tyg. 1 tydz. 1 tydz. 4 tyg.
Technik hotelarstwa

4 tyg. 4 tyg. 8 tyg.
Technik organizacji reklamy
2 tyg.
2 tyg. 4 tyg.
Technik architektury krajobrazu
2 tyg.
2 tyg.

4 tyg.Do pobrania zeszyt praktyk tutaj -> dziennik

Dzienniczek praktyk asystentek stomatologicznych --> dzienniczek

Do pobrania umowa na praktyki tutaj -> umowa

załącznik do umowy asystentka stomatologiczna --> ramowy program

załącznik do umowy technik masażysta --> ramowy programWymiar 1 tygodnia praktyki = 40 godzin praktyki.

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188