Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Opiekunka dziecięca z organizacją zabaw i zajęć dla dzieci

Zawód: Opiekunka dziecięca z organizacją zabaw i zajęć dla dzieci

Kwalifikacja:

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji :

W  NOVA Centrum Edukacyjne naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół NOVA Centrum Edukacyjne, przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Potrzebne  dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

 

Korzyści dla Absolwentów:

Po ukończeniu kierunku, będziesz potrafił/a:

Planować i organizować pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną pielęgnować dziecko zdrowe

Chore lub/i z niepełnosprawnością prowadzić działania wychowawcze i edukacyjne wspomagające rozwój psychomotoryczny dziecka

Promować zdrowie i prowadzić działania profilaktyczne.


ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ! ---> zapisz się już teraz

                                                      

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - SZKOŁA POLICEALNA

Zawód: opiekunka dziecięca z organizacją zabaw i zajęć dla dzieci 325905

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

 Forma kształcenia: zaoczna                                                                             

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:                                                                                   

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10              20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy  20       20
3 Język obcy 20 20     40
4 Podstawy psychologii i socjologii 20       20
5 Komunikacja interpersonalna   25      
6 Podstawy anatomii i fizjologii dziecka 20       20
7 Zdrowie publiczne   10     10
8 Wychowanie dziecka     30 30 60
9 Język migowy   20     20
10 Pielęgnacja dziecka zdrowego 30 30     60
11 Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością     30 30 60
Ogólna liczba godzin 110 105 60 60 310
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
12 Pracownia wychowania dziecka     35 35 70
13 Pracownia pielęgnacji dziecka 40 40 40 40 160
14 Pracownia pierwszej pomocy   20      
15 Pracownia literatury dziecięcej     40   40
16 Wychowanie muzyczne 15       15
17 Wychowanie plastyczno-techniczne       40 40
Ogólna liczba godzin 55 60 115 115 345
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       140                (4 tyg.) 140                (4 tyg.)
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188